CONTABILITATEA FINANCIARA SI DE GESTIUNE PRESUPUNE:

1. Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;

2. Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;

3. Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;

4. Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale;

5. Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societãti si transpunerea lor în bilant;

6. Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;

7. Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;

8. Lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte;

9. Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;

10. Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;

11. Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;

12. Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale;

13. Intocmirea de dosare credite, dosare leasing;

14. Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;

15. Efectuarea de punctaje cu administratia financiara;

16. Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;

17. Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice;

18. Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;

19. Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;

20. Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.