LA BAZA SERVICIILOR DE ORGANIZARE SI DE REORGANIZARE STA ANALIZA UN SIR DE ELEMENTE FINANCIARE. PRINTRE ACESTEA SE NUMARA :

1. Analiza structurilor financiare;

2. Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;

3. Analiza datoriilor si creantelor;

4. Analiza capitalurilor si a imobilizãrilor;

5. Întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

6. Determinarea indicatorilor de analiza financiara pe baza de rate, ponderi